Humaniora

Ni träffas digitalt och pratar böcker. Ni väljer själva ämne och vad ni vill läsa. Vi kopplar ihop er och ni använder en enkel lösning av ett digitalt mötesrum.
Start i oktober eller då ni är tre som vill starta! Datum och tider bestäms i gruppen.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.