Humaniora

Ni träffas digitalt och pratar böcker. Ni väljer själva ämne och vad ni vill läsa. Vi kopplar ihop er och ni använder en enkel lösning av ett digitalt mötesrum. Datum och tider bestäms i gruppen. Bokcirkeln kan starta när minst tre är anmälda.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.