Humaniora

Ni träffas digitalt och pratar böcker. Ni väljer tillsammans ämne och vad ni vill läsa. Vi kopplar ihop er och ni använder en enkel lösning av ett digitalt mötesrum. Grupper kommer att ha en cirkelledare som leder träffarna.

Bokcirkeln kan starta när minst tre är anmälda.

Träffarna kommer att ske digitalt. Innan kursstart får du instruktioner och en länk via din e-post. Vid kurstillfället skriver du in länken i din webbläsare och ansluter till mötet. Behöver du mer instruktioner och hjälp gå då kursen ”Bli digital – kom igång och bli trygg med att träffas digitalt”)

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.