Media & kommunikation

Utifrån boken Barnen på Våtnäs av Åke Marcusson, som utkom 2010, har Rune Nilsson tagit fram ett studiematerial för SPF Seniorerna med fokus på att skriva och berätta för kommande generationer om våra livsmiljöer.
Vi hjälper er att komma igång med studiematerialet och kopplar ihop er digitalt.
Start: under januarimånad då minst tre anmält sitt intresse.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.