Djur, natur & miljö

Eftersöksutbildningen vänder sig till dig som vill börja med eftersök eller till dig som redan utför eftersök men vill lära dig mer, vi kommer att gå igenom alla grunder inom arbetet med att leta efter skadat vilt, allt från lagar till spårträning och det kommer dessutom att bli en hel del intressanta diskussioner.

Kursen innehåller:
• Vad är ett eftersök och hur går det till
• Lagar och regler
• Säkerhet och svåra situationer
• Utrustning vid eftersök
• Att arbeta med hund
• Etik och bedömningar
• Spårträning i praktiken
• Eftersöksskytte

Kursen är fördelad på 3 tillfällen och startar när den är full!