Språk

Vi tränar vår engelska med hjälp av olika teman varje träff. Vi har trevligt och friskar upp vår engelska. Ledaren har engelska som modersmål.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.