Språk

DALSKA är samlingsnamnet på de gamla bygdemålen i norr om Siljan. Lokala små variationer finns.
Ett antal kurser har nu ordnats via Studieförbundet Vuxenskolan.
Grundkurs i Färnäs-dalska (färnäsmål).

Anmälan : Ring 0250-14224 eller e-post, mora@sv.se.