Media & kommunikation

Vi lär oss grunderna i hur en utvecklar en ide till en
film. Vilka vinklar ska jag använda till vad och hur
redigerar jag film. Vi tittar också tillsammans på film
och diskuterar hur de är uppbyggda. Eventuellt gör vi
något studiebesök till någon som jobbar med film.

Måndagar kl 17:00-18:30
Plats: Aspebodagården
8 träffar med uppehåll v 28, 29 och 30.

Aktiviteten vänder sig till åldern 9-14 år.

Deltagarna bör ha tillgång till mobiltelefon eller filmkamera. Inga förkunskaper krävs.

Sker i samarbete med Aspeboda Bygdegårdsförening med medel från Stiftelsen för fritidens främjande.