Hantverk & konst

Vi har fått ett återbud till vår populär Folkdräktsömnad med Johanna Runbäck

SY om eller en ny dräkt får stöd och hjälp av professionell ledare.
Dagtid, tisdagar varannan vecka med start 12/10