Kursen är folkdräktssömnad och kläder med inspiration av folkliga plagg.
I kursen ingår handledning i din sömnad. Mönsterkonstruktion ingår inte.
Du måste ta med dig ett storleksanpassat mönster, eller be ledaren i god tid att hjälpa dig att göra detta. (Kostnad för detta tillkommer och görs utanför kurstiden.)
Varje kurs är på sex tillfällen
Anmälan skall gå till: livtag.nu@gmail.com