Under kvällen får du en introduktion hur du skall restaurera dina fönster. Teori och praktik.
Vi håller till på Gammelgården. Anmälan senast en vecka innan.
Programmet sker i samarbete med Tunabygdens hembygdsförening och är också ett program i "Fönsterrenoveringens dag".