Djur, natur & miljö

Skogsdag i trakten av Nyberget, Stora Skedvi (Tallmormyran).
Heldagsövning med stationer k l9.00- ca kl 15.00.
Alla tar med egen matsäck och fika. Oömma kläder efter väder
Välkommen med din anmälan.

Mersmak röjning
Säker skog, Mellanskog, Studieförbundet Vuxenskolan