Föräldrautbildning - COPE Tonår

Föräldrautbildning - COPE Tonår

Beteendevetenskap

onsdagar kl 18-20 datum ej bestämt COPE Tonår. Det blir 8 träffar. Lokal meddelas senare, max 20 deltagare.

Info om COPE Tonår:

COPE Tonår är utformad för att svara mot de behov som föräldrar till barn/ungdomar med utagerande problematik kan ha, men har en allmängiltighet som gör att den kan vara ett stöd åt de flesta föräldrar. Strategierna som används är olika för ett litet barn och en mogen tonåring.