Samhälle

En föreläsning med Birgitta Sandström, författare, fil.dr.

Lokal: Kulturhuset Tio14 , Jungfrun
Föranmälan senast 30/11. Kostnadsfri föreläsning.
Föreläsningen sker i samarbete med Dalarnas Kvinnohistoriska förening.
www.dalarnaskvinnohistoriska.se