Pedagogik

Den här föreläsningen lägger tonvikten på hur man bemöter personer med nedsatt intellekt som t ex demenssjuka, och hur man kan skapa en fin relation med den sjuke och må bra själv.
Den första delen handlar här om beteenden och vikten av att bemöta gott, och värdet av en så god relation som möjligt. Här ges också en förståelse för beteenden som i många avseenden kan vara svåra att acceptera för de närstående. En del exempel på sätt att komma tillrätta med vissa beteenden ges.
Andra halvan av föreläsningen ägnas åt frågor som jag med bästa förmåga försöker svara på kring omvårdnadsarbetet.