Trädgård, hus och hem

Välkommen till en intressant eftermiddag där vi får lära oss hur man odlar miljövänligt i samarbete med naturen. Både insekter, fåglar och "ogräs" kan vara till stor nytta.
Vi startar med en föreläsning och fortsätter sedan med en rundvandring bland grönsaksodlingar, bikupor, samt bär- och fruktodlingen i skogsträdgården (som är under uppbyggnad).
Vi hinner också med en frågestund, tipspromenad och en fikastund med kaffe och kaka.
SV följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.