Föreläsning om Kungsörn i Sverige och Dalarna

Föreläsning om Kungsörn i Sverige och Dalarna

Media, foto, film och grafisk formgivning

Börje Dahlen, från Dalarnas Ornitologiska förening,berättar om Kungsörnens
förekomst, häckningsbiologi, hotbild och överlevnad.
Publiken har möjlighet att ställa frågor.
Lokal: Capellet i Söderbärke
När: Torsdagen 12 april kl 18.00
Inträde 50:- inkl fika
Välkommen!