Hälsa & välbefinnande

Organiserade Aspergare Dalarna, Region Dalarna och Studieförbundet Vuxenskolan anordnar en föreläsning om neurodiversitet med Svante Norr och Kim Talman. Svante har varit projektledare i ämnet och sitter i riksstyrelsen för OA. Kim är vice ordförande och även hon mycket kunnig inom området neurodiversitet.
När: Lördagen 31 augusti kl 13.00-15.00,
drop-in från kl 12.00 med kaffe och smörgås.
Var: Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 15 i Ludvika
Anmälan: senast 16 augusti till 0240-13890, ludvika@sv.se
Vi avslutar dagen med någon sorts förtäring.
Allt är kostnadsfritt.