Hälsa & välbefinnande

Lennart Lindqvist, psykolog, föreläsare och författare föreläser
i ämnet ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(ADHD, Tourettes syndrom, autism och Aspergers
syndrom.)
Lennart har arbetat i mer än 30 år som psykolog i Kalmar kommun med specialinriktning på barn,
ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk problematik.
Nu ägnar han sig huvudsakligen åt föreläsningar och att forska inom detta område.
Han är själv förälder till en vuxen son med denna problematik, vilket gör att han under snart 30 år
levt med problemen både i skolans värld som psykolog och i hemmet som förälder.
Hans intresse har även lett till att han har skrivit tre böcker i ämnet, ”Barn med MBD/DAMP i
barnomsorgen, skolan och vuxenlivet”, ” Ett helvetes liv”, ”Ensam på krokig väg”. För närvarande
håller han på och skriver en bok om bemötande av förälder i kris - en problematik som personal av
alla kategorier ofta har svårt att hantera.
Det kommer även ges möjlighet efter föreläsningen att ställa frågor till Lennart om man har något
mer personligt man undrar över.
Information: Anhöringkonsulent Torild Ibsen, 0240-863 91.
Anmälan: 0240-138 90 eller www.sv.se/dalarna