Hälsa & välbefinnande

3 0 / 1 0 - R Ö T T E R O C H V I N G A R
Kl 18.00 med Göran Larsson - präst, psykoterapeut
och författare. Om bråttomsamhället, själen och
konsten att bevara sig själv.
fri entré