Hälsa & välbefinnande

Föreläsning med Göran Larsson, präst, och leg. psykoterapeut

Rötter och vingar – att stötta andra och bevara sig själv

Våra närståendes krav och behov gör ibland att vi som anhöriga tänjer oss utöver vad vi egentligen orkar och hinner.
Vad gör vi när vi löper risk att nötas ner av våra dagliga åtaganden?
När viljan att hjälpa egentligen överstiger våra egna resurser?

Föreläsningen vill visa på vägar att bevara sig själv för den som i sin närhet har att möta
det vi kallar ”anhörig-påfrestningar”, som beroende, psykisk sjukdom, demens eller
annan problematik.
Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar oss Göran Larsson på den slingriga vägen mot att bevara både empati och egenvärde i mötet med andra.

Onsdag 14/9 kl 18.00-20.30 (insläpp från kl 17:30)
Församlingshemmet Järnvägsgatan 10, Rättvik
Ingen föranmälan
Fri entré

Samverkan mellan Rättviks Kommun, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan