Föreläsningsserie - Bipolär sjukdom 2018 - behandling och mål

Föreläsningsserie - Bipolär sjukdom 2018 - behandling och mål

Peter är specialist inom psykiatri och har en lång erfarenhet från primärvården.