Peter är specialist inom psykiatri och har en lång erfarenhet från primärvården.