Media & kommunikation

FÖRFATTARGRUPPEN
Skulle du vilja träffa andra som delar ditt intresse? Har du kommit långt i ditt eget skönlitterära skrivande, men skulle vilja ta det steget längre? Då är du varmt välkommen till Författargruppen.

Du behöver inte vara utgiven författare för att delta, men du behöver ha minst ett råmanus i skrivbordslådan och sikta på utgivning hos ett traditionellt förlag. Du behöver skriva för vuxna eller unga vuxna. Det spelar ingen roll om du skriver på dator, skrivmaskin eller för hand – så länge du själv tar med dig det du behöver.

Tillsammans träffas vi i Falun på Stadsbiblioteket med jämna mellanrum och skriver och diskuterar våra texter. Varje träff börjar med en kort skrivövning, därefter diskuterar vi en text vi läst och sedan avslutar vi med att skriva på våra egna skrivprojekt. Vi kommer arbeta med olika teman under träffarna, som exempelvis dialog eller skrivrutiner, men innehållet anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Inför varje träff kommer vi ha i uppgift att läsa ett utdrag ur en deltagares pågående projekt. Vi varvar mellan deltagarnas texter så alla blir lästa och får feedback på sina texter. Inför varje läsning behöver den valda textens författare ha ställt upp några frågor som hen önskar få svar eller synpunkter på.

Träffarnas längd och hur ofta vi ses kommer anpassas efter vad som passar deltagarna, men vi kommer träffas minst en lördag i månaden och minst två timmar varje tillfälle. Som deltagare behöver du vara beredd att själv bidra till gruppen och det är viktigt att alla känner sig trygga och välkomna i Författargruppen.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid minst fem anmälda deltagare.