Media & kommunikation

Lightroom fortsättning.

Det behöver vara minst sex deltagare för att kursen skall bli av.

Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se