Macrofotografering. Några tekniker för att komma nära motivet. Den lilla fotostudion.

Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se