Media & kommunikation

Du lär dig strukturen från början, hur du öppnar och sparar bildfiler samt de grundläggande verktygen i dataprogrammet Lightroom.

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se