Media & kommunikation

En cirkel som riktar sig till dig som är i startgroparna på fotograferingsresan och redan gått i systemkamera nivå 2. Vi går igenom vad som gör att en bild upplevs som " en bra bild`"ur kompositionsperspektiv. Teori, praktik och diskussion kring bilder varvas.

Två torsdagar och en lördag.

Vid upptakten den 4 september kl 19.00 presenteras våra olika cirklar, riktade till nybörjare och fortsättare. Du får tillfälle att se lokalerna och träffa kursledarna.
Vi försöker "para ihop" deltagarna med respektive cirkelledare och dag, allt för att utgångsläget ska bli så bra som möjligt för fotocirkeln.

Kvällen avslutas med att varje cirkel träffas en stund tillsammans, för att forma cirkelns upplägg.
Vi ser helst att alla intresserade kommer till upptakten.
DELTAGANDE PÅ UPPTAKTEN GER FÖRTUR TILL CIRKLARNA
Har du inte möjlighet kontakta SV Dalarna

Sedan startar vi under hand studiecirklarna. Studiecirklarna följer på varandra vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper
eller hoppa med i en mer avancerad studiecirkel direkt litet senare under terminen. Skapa ditt eget "smörgåsbord".Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se