Media & kommunikation

En cirkel som riktar sig till dig som är i startgroparna på fotograferingsresan och redan gått i systemkamera nivå 2. Vi går igenom vad som gör att en bild upplevs som " en bra bild`"ur kompositionsperspektiv. Teori, praktik och diskussion kring bilder varvas.

Sudieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se