Media & kommunikation

Här får du möjlighet att prova på tekniken med att fota svart-vitt med en analog kamera. Hur skiljer sig teknikerna? Bildkomposition, kameror , ljussättning etc. samt hur arbetar man i ett mörkrum.

Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.

Vid upptakten den 4 september kl 19.00 presenteras våra olika cirklar, riktade till nybörjare och fortsättare. Du får tillfälle att se lokalerna och träffa kursledarna.
Vi försöker "para ihop" deltagarna med respektive cirkelledare och dag, allt för att utgångsläget ska bli så bra som möjligt för fotocirkeln.

Kvällen avslutas med att varje cirkel träffas en stund tillsammans, för att forma cirkelns upplägg.
Vi ser helst att alla intresserade kommer till upptakten.
DELTAGANDE PÅ UPPTAKTEN GER FÖRTUR TILL CIRKLARNA
Har du inte möjlighet kontakta SV Dalarna

Sedan startar vi under hand studiecirklarna. Studiecirklarna följer på varandra vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper
eller hoppa med i en mer avancerad studiecirkel direkt litet senare under terminen. Skapa ditt eget "smörgåsbord".

Ingen föranmälan behöver göras till upptaktsträffen.
Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se