Media & kommunikation

För dig som har fotograferat med digital systemkamera ett tag och har redan gått Systemkamera – nivå 1 eller motsvarande. Du kan grunderna och vill utveckla din bildstil genom att bättre utnyttja bildkompositionens möjligheter med hjälp av ljus, perspektiv och färger.
Vid upptakten den 5 februari kl 19.00 presenteras våra olika cirklar, riktade till nybörjare och fortsättare. Du får tillfälle att se lokalerna och träffa kursledarna.
Vi försöker "para ihop" deltagarna med respektive cirkelledare och dag, allt för att utgångsläget ska bli så bra som möjligt för fotocirkeln.

Kvällen avslutas med att varje cirkel träffas en stund tillsammans, för att forma cirkelns upplägg.
Vi ser helst att alla intresserade kommer till upptakten.
DELTAGANDE PÅ UPPTAKTEN GER FÖRTUR TILL CIRKLARNA
Har du inte möjlighet kontakta SV Dalarna .

Sedan startar vi under hand studiecirklarna. Studiecirklarna följer på varandra vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper
eller hoppa med i en mer avancerad studiecirkel direkt litet senare under terminen. Skapa ditt eget "smörgåsbord".

Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.
Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se