Media & kommunikation

Tillbaka till rötterna – fotografera med kamera för film

Info om film för analoga kameror – hantering och egenskaper
Kamerans hantering för skärpa och rätt exponering
Framkallning av svartvit film och kopiering till bild

Studieförbundet Vuxenskolan och Fotoklubb Fornby erbjuder flera olika fotocirklar.
Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se