Media & kommunikation

Landskap – för dig som vill göra storartade landskapsbilder
För dig som försöker hitta ditt eget fotografiska landskap och bildstil, du har redan gått Systemkamera nivå 2. Deltagarna diskuterar varandras bilder och utforskar nya spännande fotografiska områden. Vi varvar teori och praktik, Lördagen är vi ute och fotograferar.

Startdatum under v.10

Mer info om klubben på www.fotoklubbfornby.se