Trädgård, hus och hem

Varmt välkommen till en studiecirkel där vi tillsammans lär oss grundläggande kunskaper i fröodling. Samtalar om och förmedlar glädjen med att odla fram egna frön som på sikt även blir anpassade till just den plats där de odlas. Du lär dig att odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat.
Anmälan: senast 1 mars.

Litteraturtips:
Frö för Framtiden, som ges ut av Föreningen Sesam Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter.
Runåberg Fröer, som har sitt ursprung i ett svenskt familjeföretag med som inriktat sig på att ta fram ekologiska fröer anpassade till vårt klimat.

Avslutande träff blir på Stabergs bergsmansgård med visning av trädgården.