Välkommen till en grundläggande kurs i fröodling där du lär dig odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat. Och där vi förmedlar glädjen med att ta fram egna frön!
Kursen ges på Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård lördag 19 mars kl 10-16
Del 2 är planerad till 8 oktober kl 10-15 då vi också får en guidning av Trädgårdsmästaren på Staberg.

Kostnad: 500 kr. Lunch finns att köpa på plats eller om du vill ta med egen matsäck.
Betalning sker till Sesams PG 17 89 98-1 eller Swish 123 113 11 19 samtidigt som du anmäler dig. Ange "kurs Dalarna". Ingen återbetalning om man uteblir.

Anmälan senast 1 mars. Begränsat antal platser. Du behöver inte vara medlem i Sesam för att delta.

I samarbete med föreningen Sesam
Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoritsorter även om de försvinner ur handeln. Föreningens arbete sker dels genom vad varje medlem fröodlar men också genom en organiserad uppförökning.