En geologikurs om Falun och dess omgivningars geologi, både sett ur ett historiskt perspektiv men också förutsättningar i framtiden (malmletningar etc).
Kursen leds av geologen Gunnar Eriksson.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.