Geologiskexkursion Husbyringen, SPF Seniorerna Falun, försommar-18

Geologiskexkursion Husbyringen, SPF Seniorerna Falun, försommar-18

Historia & Konsthistoria

Välkommen att följa med på heldag i geologins tecken. Vi samåker i bilar efter förutbestämd tur som visar på historien och olika fenomen. Medtag egen fikakorg och det är kläder efter väder som gäller.

Under försommaren, maj-juni, planeras för exkursioner till Husbyringen samt Bjursås norra.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun 023-690 45.