Välkommen till en slöjdig eftermiddag på slottet! Vi gör en enkel oro i halm och papper, och pratar himmelis.
Med dig hem får du en fin oro, pappersspill, tips och inspiration!
Kursledare: Linda Gimle från Djura Bok & Pappersverkstad , Elsborgs slott, Falun.

Kostnad: 400 kr inkl smörgåsfika & allt material.

Välkommen med din anmälan!