Hantverk & konst

Grundutbildning i den för Dalarna unika dalknypplingen, där knypplingen/knytningen sker på en knyppelkudde utan underliggande mönster. Du får lära dig grunderna med olika snoningar samt prova att knyppla i olika naturmaterial. Kanske kan du sen knyppla en ”kuppjerk” eller ett ”kattspår”. Vi använder både plattor och dalknyppelkuddar för att träna in tekniken.
Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring. (www.unesco.se) Vi vill lyfta dalknypplingen som en av dessa hantverk.
Inga förkunskaper krävs!

4st tisdagar kl.18:00-20:45 (5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars)
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Åsgatan 59, FALUN
Pris: 750kr för ej medlem/ 400kr för medlem i någon av Dalarnas hemslöjdsförbund (uppge medlemsnummer vid anmälan)
Kursledare: Ulla Berglund Brasch f.d hemslöjdskonsulent i Dalarna och dalknypplingsexpert.
Frågor till: Hemslöjdskonsulent kattis.k.nordqvist@hemslojden.org