Humaniora

Kursens upplägg:
Träff 1. Retorikens historia och användningsområden.
Vi gör retoriska övningar och analyserar kända tal.
Träff 2. Retorikens grunder: ethos, logos och patos.
Vi gör retoriska övningar och analyserar kända tal.
Träff 3. Muntlig presentation-vad är det? Vi går igenom grunderna för en bra presentation.

Ledaren som håller i cirkeln heter Fredrik Adolphson och har en filosofie magisterexamen i historia från Uppsala universitet.

Reducerad avgift för pensionärer och ungdomar: 300 kr.
Skriv in detta i notering när ni anmäler er.