Grundläggande föreningskunskap - inspirationskväll

Grundläggande föreningskunskap - inspirationskväll

Beteendevetenskap

För dig som vill lära dig grunderna i föreningsarbete

Innehåll:
- Så fungerar en demokratisk förening
- Olika roller och funktioner i föreningen
- Att planera och genomföra möten
- Ordning och reda i föreningen.

Dessa inspirationskurser är kostnadsfria för ledare och deltagare i SVs
verksamhet samt för personer som är verksamma i
organisationer som samverkar med SV.

Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och då tar vi ut en avgift på 300 kr per kurs. Ange detta i meddelande när du anmäler dig!

Vi bjuder på enklare fika under kvällen
Meddela eventuellt behov av specialkost när du anmäler dig.