Hälsa & välbefinnande

...eller mera livslust!

Som pensionärer har vi nu tid att göra allt det där roliga som vi kanske inte hade möjlighet till under de mest aktiva åren. Låt oss nu ta fram leklynnet och ägna lite tid åt lust, fägring och guldkant på tillvaron! Kursen är för både män och kvinnor.

Vi ger dig nu möjligheten att anmäla ditt intresse att delta i en nyskapad grupp. Vid tillräckligt många anmälda kallar vi till uppstartsträff.
Välkommen att anmäla ditt intresse!

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.