Hantverk & konst

Vi träffas och handarbetar tillsammans och lär av varandra, varje tisdag under terminen.
Varmt välkommen, vi blir gärna fler!

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.