Data & IT

Få inblick i vilka möjligheter som finns för lagring av foton i din dator eller online.

Hur gör man för att spara och sortera sina foton på bästa sätt?

Du får även en överblick i de möjligheter som finns vid framkallning och hur du med hjälp av olika program online kan skapa bland annat fotoböcker på ett smidigt sätt.
Start i mitten av nov., dag: torsdagar kl 13.00-16.00

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.