Hantverk & konst

Vi broderar Hardangersömnad och lär oss mera kring denna vackra broderiform.
Vi träffas på måndagar ojämna veckor. Start 13 januari 2020.
Plats: SPF lokalen Romme


Detta arrangemang är för medlemmar i SPF Seniorerna Tuna-Säter.
Vill du bli medlem? - Läs mer på: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-tuna-sater/