Hantverk & konst

Vi broderar Hardangersömnad och lär oss mera kring denna vackra broderiform.

Måndagar kl 09.30, ojämna veckor
Prel.startdatum 7 sep
Lokal: SPF-lokalen Romme

Samordnare: Ingrid Hansson Andersson, Inger Rasmusson

ARRANGEMANGSNUMMER: 53754

Detta arrangemang är för medlemmar i SPF Seniorerna Tuna-Säter.
Vill du bli medlem? - Läs mer på: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-tuna-sater/