Hantverk & konst

Vi broderar Hardangersömnad och lär oss mera kring denna vackra broderiform.

Måndagar kl 09.30, ojämna veckor
Startdatum meddelas när Folkhälsomyndighetens restriktioner lättar upp och vi kan starta verksamhet igen.
Lokal: SPF-lokalen Romme

Samordnare: Ingrid Hansson Andersson, Inger Rasmusson

Detta arrangemang är för medlemmar i SPF Seniorerna Tuna-Säter.
Vill du bli medlem? - Läs mer på: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-tuna-sater/