Historia & Konsthistoria

Välkommen till en studiecirkel i historia! Vi fikar och diskuterar vad historia är, varför man ska studera historia. Särskilt tittar vi på de historiska perioderna Forntiden och Antiken. Sista tillfället har vi en kulturhistorisk promenad i centrala Falun och studerar lokalhistoria.

Ledare: Fil.mag Fredrik Adolphson.


Reducerad avgift för pensionärer och studerande: 500 kr -Anges vid anmälan i noteringen!