Historia och kulturhistoria

Historia och kulturhistoria

Historia & Konsthistoria

Kursen ger en översikt på historiens olika epoker och viktigare händelser och riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i världshistorien.
Den riktar sig till dig som vill allmänbilda dig eller kanske bara ha historiskt trevligt.

Ledaren som håller i cirkeln heter Fredrik Adolphson och har en filosofie magisterexamen i historia från Uppsala universitet.

Reducerad avgift för pensionärer och ungdomar: 600 kr.
Skriv in detta i notering när ni anmäler er.

Innehåll för träffarna:
19:e september kl 18: Introduktion. Vad lär vi oss av historia?

26:e september kl 18: Lokalhistorisk promenad. Vi samlas vid Engelbrektsstatyn och rör oss i de centrala delarna av Falun

3:e oktober kl 18: 1600-talets allmänna historia, stormaktstiden, Barocken

17:e oktober kl 18: 1700-talets allmänna historia, frihetstiden, Upplysningen

24:e oktober kl 18: Revolutionerna – den franska och amerikanska