Historia och kulturhistoria Nytt startdatum i oktober!

Historia och kulturhistoria Nytt startdatum i oktober!

Historia & Konsthistoria

Kursen ger en översikt på historiens olika epoker och viktigare händelser och riktar sig till dig som vill allmänbilda dig eller kanske bara ha historiskt trevligt.

Ledaren som håller i cirkeln heter Fredrik Adolphson och har en filosofie magisterexamen i historia från Uppsala universitet.

Reducerad avgift för pensionärer och ungdomar: 600 kr.
Skriv in detta i notering när ni anmäler er.

Innehåll för träffarna:
Introduktion. Vad lär vi oss av historia?

Lokalhistorisk promenad. Vi samlas vid Engelbrektsstatyn och rör oss i de centrala delarna av Falun

1600-talets allmänna historia, stormaktstiden, Barocken

l 18: 1700-talets allmänna historia, frihetstiden, Upplysningen

l 18: Revolutionerna – den franska och amerikanska