Mindfulness är träning i att vara i nuet, att medvetet rikta sin uppmärksamhet på det som sker just nu. Det är ett sätt att öka förmågan att hantera stress och koncentrera sig, men också ett sätt att förhålla sig till livet som i sig motverkar oro och stress. Kursen inleds med en ”prova på” gång då du kan ta ställning till om du tycker mindfulness passar dig. Kommer du fram till att du vill fortsätta, är kursen sen upplagd på 6 tillfällen om 1,5 timme per vecka.

Kostnad för ”prova på” tillfället (45 minuter) är 100 kr.
Kostnad för kursen, 6 gånger om 1,5 timme per vecka, är 900 kr (inklusive prova på tillfället). Utöver kursavgiften tillkommer 595 kr för det internetbaserade träningsprogrammet som du använder för dina dagliga övningar och som du har tillgång till även efter avslutad kurs.

Kursledare är Britt-Marie Kjellgren, psykolog med specialistutbildning inom Arbetslivets psykologi. Britt-Marie 30 års erfarenhet som psykolog inom psykoterapi, företagshälsovård och organisationspsykologi. Utbildad Mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter.