Holistisk yoga

Holistisk yoga

Hälsa & välbefinnande

Mjuk mycket avslappnande yoga med enkla långsamma rörelser med fokus på återhämtning och ett lugnare sinne. Du jobbar helt utifrån dina förutsättningar. Vad du orkar just nu.
Effektivt mot stress, fibromyalgi, rygg och nackspänningar, käkspänningar, sömnproblem, spänningshuvudvärk, oro, nedstämdhet m.m.
Den är mycket djupgående och oerhört läkande för dig med långvarig smärtproblematik och/eller stressproblematik.
Ledare: Mona Forsman
Anmälan och förfrågan 073-645 92 04