Djur, natur & miljö

Välkommen till vår studiecirkel i Hönsskötsel. Vi kommer att få lära oss om olika raser, foder, hönshus och sjukdomar. Vi ska också göra ett studiebesök. Cirkeln är kostnadsfri.
SV följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.